CURRICULUM

Parcursul curricular și extra-curricular al MIS constă în personalizarea programei naționale pentru a pune elevul în centrul actului educațional. Predarea și evaluarea prin intermediul învățării bazate pe proiecte și învățarea în afara clasei (LOTC – learning outside the classroom) creează reale oportunități de progres printr-o serie de experiențe de învățare directe și indirecte în contexte formale sau informale. Prin LOTC și activitățile extra-curriculare, încurajăm creativitatea și motivăm elevii timp îndelungat.

Curriculum-ul nostru promovează învățarea prin joacă, este îmbogățit cu bune practici internaționale, cu multe ore de limba engleză și cu învățare experiențială (inclusiv reflectarea asupra procesului învățării). Menit să genereze competențe și nu doar parcurgere de conținut, curriculum-ul este structurat în două părți interconectate: programul de limba română care funcționează conform programei Ministerului Educației Naționale și orele de limba engleză care urmează curriculumul britanic.

Credem în valorile MIS, creativitate și responsabilitate, și le stimulăm prin toate ariile de dezvoltare. 

Competențele elevilor sunt construite prin comportamente repetitive, vizibile și permanent monitorizate.

Evaluare

Obiectivul nostru principal este urmărirea progresului fiecărui elev prin:

Evaluari

Rapoarte – Raportul de progres este completat de trei ori pe an (decembrie, martie, iunie)

Discuții individuale cu fiecare elev pentru setarea obiectivelor academice pentru fiecare subiect (septembrie)

Discuții individuale cu părinții pentru a discuta despre progresul realizat de copil

Feedback day – elevii de la grupa mare și grupa mijlocie prezintă în fața părinților rolul lor în clasă si își evaluează progresul.

La clasele ciclului primar curriculumul este structurat în două părți interconectate: programul de limba română care urmărește cerințele din Curriculumul Național Românesc – standardele, conținuturile învățării și formele de evaluare și orele de limba engleză care urmează curriculumul britanic, accentul fiind pus pe pregătirea pentru testarea Cambridge. În egală măsură, curriculum-ul nostru este îmbogățit cu bune practici internaționale, multe ore de limba engleză și cu învățare experiențială (inclusiv reflectarea asupra procesului învățării), menită să genereze competențe și nu doar parcurgere de conținut.

Orele de studiu individual din clasă au rolul de a aprofunda înțelegerea materialului studiat în clasă, dar și pentru a stimula inițiativa, independența și responsabilitatea elevilor. Elevii nu au teme pentru acasă, acestea fiind rezolvate la școală.

Prin învățarea în afara clasei (LOTC – learning outside the classroom) și activitățile extra-curriculare, încurajăm creativitatea și motivăm elevii timp îndelungat.

Competențele elevilor sunt construite prin comportamente repetitive, vizibile și permanent monitorizate.

Evaluare

Obiectivul nostru principal este urmărirea progresului fiecărui elev prin:

Evaluari inițiale, formative și sumative

Rapoarte – Raportul de progres este completat de trei ori pe an (decembrie, martie, iunie)

Discuții individuale cu fiecare elev pentru setarea obiectivelor academice pentru fiecare subiect (septembrie)

Discuții individuale cu părinții pentru a discuta despre progresul realizat de copil

Teste Cambridge

Feedback day – elevii prezintă în fața părinților rolul lor în clasă si își evaluează progresul.