Search

+

Viziune, Misiune si Valori

Viziune

Viziunea Matei International School este de a modela viitorul elevului prin personalizarea procesului de invatare, intr-un mediu de calitate, modern, deschis catre comunicare pentru a descoperi interesele si inclinatiile fiecarui elev. Ne propunem ore de clasa interactive pentru a stimula implicarea elevului, depasirea limitelor personale fiind scopul in educatia aplicata la Matei International School.

Misiunea

Misiunea noastra:

Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării.

Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor copiilor.

Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul grădiniței, prin activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.

Formarea de competenţe la preșcolari, așa cum au fost ele definite în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în contextul unei societăţi bazate pe dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome.

Valori

Valorile promovate de Matei International School sunt:

Creativitate, Responsabilitate, Onestitate, Umanism si Solidaritate


Elevul Matei International School va avea aptitudini:


De a comunica corect in limba romana si in limbi straine
De matematica si stiinte exacte
De a lucra cu mijloace moderne de tehnologie pentru a instrumenta invatarea
De a avea competente civice si sociale
De a se exprima artistic si de a asimila valori culturale